Biking along the Enns river/С велосипеди по Енс

Again it is that time, when we go (for the forth consecutive year) along some of the rivers in Austria. The participants are the same - grown ups and kids from 6 to 9 years. I will this time save the praises to the incredible beauty of the nature, tidy houses and gardens, villages and countryside, cleanliness, the care and attention the locals pay to their neighbors and guests and their country. And since there is nothing else to talk about, please enjoy the pictures.

Отново е това време, в което за 4-та поредна година се спускаме с колела покрай някоя от реките в Австрия. Групата пак е в състав от възрастни и попорастнали деца от 6 до 9 години. Този път ще спестя славословията за невероятната природна красота на тази държава, за подредените и красиви домове, села и околностите им, за чистотата, грижата и вниманието на хората към околните, гостите им и страната им. И тъй като не остава за какво друго да се говори, насладете се на снимките.